Anette Gernow

Exam. Psykoterapeut MFP / exam. Supervisor / aut. Fysioterapeut

Skilsmisseterapi i Vejle

Hvorfor familiesamtale

Det er nemmere at forandre sig hvis de, man skal forandre sig sammen med ser og hører, hvad der er svært.
Når du hører dit barn eller dit barn hører dig, giver det forståelse/mening og det giver jer anledning til at handle anderledes. Når du eks. fortæller, at du vil prøve at opføre dig anderledes, bliver det nemmere for dig at forandre dig, når familien er involveret i din beslutning. Dels fordi den anden forventer og er parat til forandringen, og dels fordi du selv har forpligtet dig.

HVAD SKER DER I EN FAMILIESAMTALE? 
Familiesamtalens formål er at inddrage alle i familien i en bedre tone og dermed give større forståelse for hinanden i en tid, hvor alle måske skal vænne sig til den ny situation. En familiesamtale er en samtale med dele eller hele familien på én gang. I de indledende samtaler er det som regel børnenes trivsel, der er omdrejningspunktet.
Den første samtale er kun med de voksne i familien. Det er vigtigt at jeg i denne samtale får en fornemmelse for at opleve jer sammen, jeres kommunikation og livsværdier. På denne måde kan jeg bedst støtte jer i familieterapien og samtidig bringe fokus på jeres håndtering af den forandrede hverdag, som jeres børn også går igennem.

INDIVIDUEL SAMTALE MED BARNET/DEN UNGE
Når skilsmissen skaber problemer for barnet/den unge, holder jeg også individuelle samtaler med barnet. Det kan være han/hun bliver mobbet i skolen, er ensom, er selvskadende, er trist, har spiseproblemer, er i dårligt selskab eller noget helt andet.

Det er også en mulighed, at han/hun undgår jer, og i har en følelse af, at der er noget galt. Det kan være svært for forældre i denne fase at nå ind til barnet. Det kan der være mange gode grunde til, da mange børn kan miste tillid til deres forældre i en periode efter skilsmissen. Når sådan en situation opstår, vil i som oftest kommunikere sjældnere og med flere misforståelser til følge. Hvis ikke I taler sammen, vil jeres børn få en oplevelse af, at der ikke er sammenhæng i deres liv og det vil præge dem i en negativ retning på langt sigt.

Undersøgelser viser, at børns trivsel ikke så meget afhænger af den konkrete type samværsordning, men i stedet mere af om forældre kan tale sammen og samarbejde om forældreskabet.
Jeg kan hjælpe jer med at genetablere tilliden og til at få genskabt dialogen i mellem jer. Min erfaring er, at det er muligt igen at kunne komme til at tale sammen, også selv om jeres uenigheder har stået på i årevis.

Jeg tilbyder jer et forum, hvor i kan få aflivet misforståelser, lytte til hinandens ønsker for fremtidigt samarbejde og dermed skabe grundlag for et bedre forældresamarbejde. Jeg kan hjælpe jer med at forstå hinanden og hjælpe jer med at finde nye måder at være sammen på, så jeres børn får det bedre med sig selv og genfinder tilliden til jer.
Målet er, at du og din tidligere samlever skal komme til at forstå jeres børn og deres reaktioner, og at i kommer til at reagere mest hensigtsmæssigt på deres adfærd.

ETIK OG MORAL MHT. BØRN OG UNGE
Når jeg taler med børn/unge alene lover jeg dem tavshedspligt, men i mange tilfælde vil et par individuelle samtaler åbne den unge/barnet så meget at de får tillid til, at vi kan invitere forældrene ind i samtalen. Det er ofte et stort og betydningsfuldt skridt for barnet og for trivslen i familien. Det hænder dog også, at barnet ikke når til et ønske om at inddrage forældrene. Her træffer jeg i nogle meget få tilfælde alligevel beslutningen om at inddrage forældre, hvis jeg er alvorlig bekymret.
Dog altid først efter at have fortalt barnet om mine tanker, så vi sammen kan blive enige om, hvordan vi griber det an.

ERFARING FRA MIT ARBEJDE MED BØRN OG UNGE
Det er min erfaring at det at vende sine problemer med en neutral voksen, i langt de fleste tilfælde vil give barnet glæden tilbage i nuet og overskud til at kunne vende sit blik fremad mod de muligheder livet også tilbyder.

Børn vil nemt tage skyld på sig eller bekymres, hvis mor, far eller andre familiemedlemmer ikke trives eller hvis forældre har det svært med hinanden. Som forældre tror vi ofte, at vi kan skjule problemerne for børnene.

Terapi vil derfor for de fleste være en god løsning for at få sat ord på, få løst op for konflikterne og komme videre, så godt som muligt.

Praktiske oplysninger

Krop & Psyke holder til i Vejle

Du kan altid skrive en mail eller ringe for at finde ud af, om mit tilbud er det rigtige for dig/Jer.

Jeg kan kontaktes på tlf;

Tlf: 26439939, du kan også vælge at sende mig en mail eller en sms.

Mail:  anette-gernow@outlook.dk

Instagram: Psykoterapeutanettegernow

Du finder min klinik:

Havnegade 30 A, 1. sal, Vejle. Klinikken ligger i gåafstand fra banegården/busstationen. Der er gratis parkering lige udenfor klinikken. Klinikken ligger i et hyggeligt gammelt rødt hus, hvor jeg glæder mig til at tage imod dig/Jer. 

Fejl: Kontaktformular ikke fundet.

Close Menu